[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/hm/ - Happy Merchant

Bazar k soukromému prodeji nebo poptávání různých nepotřebných věcí. V případě prodeje požadujeme uvést cenu a je povoleno nabízet pouze zboží nabyté legitimním způsobem.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1612234184928.png (398.68 KB, 600x436, 150:109, 174359785.png)

3cd4d3e7 No.1[Reply]

Prodám jednodeskový PC:
Intel Celeron N3160
4 GB DDR3
32 GB eMMC
3* USB 3.0
2* mini DP + HDMI
mini SDXC
2* M.2, type B a type E
1* sata

Pozor na to, že to má nějaký dojebaný BIOS který není s to bootovat z m.2 disku a sedmičky se mi podařilo rozjet pouze ze SATA.

Cena 3500


Previous [1] Next | Catalog
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]