[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/b/ - Random

Random nebo taky /b/ordel. Volná diskuse, povoleno je cokoliv kromě prasáren a nelegálního obsahu. Podle toho to tady taky může vypadat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1597328710102.jpg (Spoiler Image, 31.5 KB, 490x428, 245:214, enderFuck.jpg)

5328778b No.14

Vzhledem k tomu že tu nemáte /meta/ nebo jinačí desku tak to postuju zde:
v /hm/ a /r/ to háže 404 když dáte catalog (což je asi určitě tím že tam nejsou žádné vlákna ale aspoň si tu 404 změňte)
>cokoliv kromě prasáren
je dost nejasný, znamená to nic 18+? a je přiložený obrázek v pohodě?

f3176017 No.16

>>14
Jo, asi to tak bude že ten katalog nešel vygenerovat z ničeho. Komentáře ohledně (ne)fungování boardu postujte buď sem nebo příp. rovnou na místo kde se chyba projeví. A ano, měl jsem na mysli hlavně prasárny 18 +. Příklad vyobrazení proroka Mohameda v minecraftu je podle mě přijatelný.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]