[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/b/ - Random

Random nebo taky /b/ordel. Volná diskuse, povoleno je cokoliv kromě prasáren a nelegálního obsahu. Podle toho to tady taky může vypadat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1710331376805.png (238.13 KB, 420x420, 1:1, indiachan-square-2.png)

af74327d No.40[Reply]File: 1647473316270.png (134.45 KB, 1510x581, 1510:581, choppads.PNG)

c5a897ba No.24[Reply]

nezařazených obrázků

a0c417b2 No.25

File: 1652889715161.png (4.36 MB, 1937x1338, 1937:1338, img004.png)


c5a897ba No.28

File: 1655162698703.png (66.98 KB, 1890x934, 945:467, allpass.PNG)


c5a897ba No.29

File: 1655211965579.png (87.44 KB, 2172x950, 1086:475, allpass2.PNG)


c5a897ba No.30

File: 1655298188179.png (228.8 KB, 779x1096, 779:1096, murata_katalog.PNG)


f01fc352 No.33

File: 1689241434307.png (1.82 MB, 1375x940, 275:188, _DSC3305.png)


f01fc352 No.37

File: 1691498520062.png (684.82 KB, 683x522, 683:522, eMMC.png)
File: 1689038449315.jpg (42.39 KB, 640x426, 320:213, 57e4d1474e5ba914f1dc846096….jpg)

adf8b765 No.32[Reply]

greetings from https://omegachan.cc/

99d7fb60 No.35

Welcome!File: 1665655311879.png (253.63 KB, 1068x738, 178:123, enpol_watermark.png)

ec25fb5c No.31[Reply]

ok.


File: 1562105424962.png (7.8 KB, 128x128, 1:1, zip.png)

bc645630 No.4[Reply]

> greentext
REDTEXT
Italics
Bold
underline
strikethrough
spoiler
code

bc645630 No.5

>>>r

bc645630 No.6


efbd46c2 No.23

[strong]hovno[/strong]c503c3c5 No.2[Reply]

test

c503c3c5 No.3

>>2
test2

900478ce No.22

test3File: 1597851514164.png (373.99 KB, 1723x5101, 1723:5101, socialwiki.top reduced lis….png)

a16059e4 No.15[Reply]

Big fat list of imageboards easily sortable
https://socialwiki.top/wiki/Imageboards/
Czech list
https://socialwiki.top/wiki/Imageboards/cs

Enjoy!

91b67794 No.17

>>15
Thanks for the link, nice find! I didn't know about this list.File: 1597328710102.jpg (Spoiler Image, 31.5 KB, 490x428, 245:214, enderFuck.jpg)

5328778b No.14[Reply]

Vzhledem k tomu že tu nemáte /meta/ nebo jinačí desku tak to postuju zde:
v /hm/ a /r/ to háže 404 když dáte catalog (což je asi určitě tím že tam nejsou žádné vlákna ale aspoň si tu 404 změňte)
>cokoliv kromě prasáren
je dost nejasný, znamená to nic 18+? a je přiložený obrázek v pohodě?

f3176017 No.16

>>14
Jo, asi to tak bude že ten katalog nešel vygenerovat z ničeho. Komentáře ohledně (ne)fungování boardu postujte buď sem nebo příp. rovnou na místo kde se chyba projeví. A ano, měl jsem na mysli hlavně prasárny 18 +. Příklad vyobrazení proroka Mohameda v minecraftu je podle mě přijatelný.afe14f72 No.7[Reply]

skiva

afe14f72 No.8

[bold][i]==Červená, tučná kurzíva==[/i][/bold]

afe14f72 No.9

Červená,

afe14f72 No.10

[bold]tučná[/bold]

afe14f72 No.11

[b]tučná[/b]

afe14f72 No.12

smrdí ti imidžbórd, stojí za starou skivu a pak se běž viskivit(USER WAS BANNED FOR THIS POST)

6418b8f1 No.13

>>12
Ok, tak pa.Previous [1] Next | Catalog
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]