[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/b/ - Random

Random nebo taky /b/ordel. Volná diskuse, povoleno je cokoliv kromě prasáren a nelegálního obsahu. Podle toho to tady taky může vypadat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

afe14f72 No.7

skiva

afe14f72 No.8

[bold][i]==Červená, tučná kurzíva==[/i][/bold]

afe14f72 No.9

Červená,

afe14f72 No.10

[bold]tučná[/bold]

afe14f72 No.11

[b]tučná[/b]

afe14f72 No.12

smrdí ti imidžbórd, stojí za starou skivu a pak se běž viskivit(USER WAS BANNED FOR THIS POST)

6418b8f1 No.13

>>12
Ok, tak pa.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]