[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/hw/ - Hardware

PC komponenty a jiné železo
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1565739806695-0.jpg (23.97 KB, 640x480, 4:3, 7k1000.jpg)

File: 1565739806695-1.rar (445.96 KB, FT217b2.rar)

3cd4d3e7 No.1

Vypadá že WDčko vybavilo disky bývalé produkce HGST fíčurou co automaticky parkuje hlavy po nečinnosti v řádu sekund a nejde normálním způsobem vypnout, nebo aspoň ne permanentně. Je to něco absolutně úžasného - podle datasheetu má totiž disk vydržet 600 000 zaparkování a když jsem podělil kolik to naklikalo jedním týdnem zkušebního provozu, vyšlo mi, že by to těch 600 000 s přehledem dalo během roku a během 2 let se v tom musí bezpodmínečně něco urvat. Fíčura je zřejmě výsledkem kombinace dvou faktorů - ekologické retardace (musíme ušetřit pár mW příkonu, jinak bude bohyně Gaia vzteklá) a toho, že původně šlo o poměrně spolehlivé disky což se někomu pravděpodobně nelíbilo, protože cílem dnešní doby je přece vyrábět šunt co se odjebe během roku.

Tento produkt maximálního kreténismu se jmenuje Advanced Power Management a dá se sice přenastavit ATA příkazem, jenže po restartu se hodnota opět vrátí do výchozího stavu a disk zase kliká co 5 sekund. Zjistil jsem, že HGST měli freeware utilitu IBM/HITACHI Drive Feature Tool nebo FTOOL co uměla přepsat výchozí hodnoty ve firmwaru, akorát ani poslední verze co jsem našel oficiálně nepodporuje novější disky. Naštěstí se našli nějací rusáci co z utility udělali verzi Černobyl a vyřadili veškeré ochrany testující typ disku. Upravená utilita se jmenuje FT217b2. Utilita je založená na dosu, tak je třeba udělat bootovací flashku např. programem rufus. Jenom bacha, z nějakého nepochopitelného důvodu mi vždycky vytuhla na thinkpadu W500 (jak normální tak Černobyl verze), ale na všech ostatních deskách fungovala bez problému a úspěšně jsem už vyléčil 3 kusy Travelstar 7k1000.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]