[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/m/ - Mechanical

Kovoobrábění, zámečničina, robotika, CNC, ...
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1574816539747.jpg (14.22 KB, 250x250, 1:1, 1.jpg)

7aa124e6 No.3

7aa124e6 No.4

>>3
Čínská alternativa matek MAC8, které se ve skutečnosti dají i koupit v menším množství:
Sinhoo
https://shop275368826.world.taobao.com[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]