[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/sw/ - Software

Fungující a nefungující programy a operační systémy
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1567544111328-0.png (9.49 KB, 128x128, 1:1, SumatraPDF-128x128x32.png)

File: 1567544111328-1.rar (5.11 MB, sumatrapdf_cured.rar)

900478ce No.2

SumatraPDF je perfektní PDF čtečka pokud se přepne do módu 1 otevřený PDF soubor = 1 okno, nebo resp. perfektní až na jednu drobnou vadu. Autoři se z nějakého nepochopitelného důvodu rozhodli respektovat ichtylní design PDF formátu a přidali tam DRM. Je to radost např. když člověk chce zkopírovat z datasheetu který nějaký chytrolín zamkl názvy pinů a vygenerovat si schematickou značku. Naštěstí program je open source a DRM jde vypnout flagem v kódu (autory programu ta věc zřejmě srala taky). Bohužel ke kompilaci je potřeba M$VS2017, tak jsem si ten bloatware musel nainstalovat do virtuálu a udělal jsem x86 a x86_64 build.
Oficiální zdrojáky
https://github.com/sumatrapdfreader/sumatrapdf
Pro vyléčení stačí zadefinovat #define DISABLE_DOCUMENT_RESTRICTIONS do některého ze zdrojáků co se přikládají všude, např. BaseEngine.h


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]