[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/r/ - Retard

Board zabývající se všemi druhy technologické, zelené nebo jiné retardace na kterou chtějí uživatelé z různých příčin poukázat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1666232554805.png (4.41 MB, 1923x1885, 1923:1885, _DSC0836.png)

4f39d73c No.8

Copak je tohle?

4f39d73c No.10

File: 1666235962832.jpg (Spoiler Image, 72.04 KB, 733x464, 733:464, 1553714056847.jpg)

Spoiler:
Zkurvená, špinavá, líná a blbá verbež najebala špalíky pro přišrubování takových užitečných vymožeností, jako jsou garnýže, přímo do husích krků kterýma vedly dva plesnivé, hliníkové a občas ohořelé dráty. Nejsou to ojedinělé případy, špalíky byly takto namrdány úplně po celém baráku, což má zajímavé implikace. Buď byl někdo tak prdlý, že si ve všech cca 30 případech nevšiml, že se promrdal špalíkem do elektryky, nebo tahání elektryky a namrdávání špalíků probíhalo souběžně. Co tím myslím? No že bylo tomu xindlu zatěžko mrdat další díry, tak ty špalíky zatloukl do existující drážky s přichyceným krkem a již protaženýma sračkodrátama než ji zaházel. Této teorii svědčí i fakt, že se konzistence omítky kolem špalíků většinou neliší, až na pár míst kde tomu zkurvený zmrd ještě pomohl cementovou maltou abych pak musel rozmrdat půlku zdi než se mi povedlo vyndat ten kentus ven. Jak to zvěrstvo přesně vzniklo se již asi nedozvíme, nicméně se dá zde pozorovat míra mentální retardace (potažmo lemplismu), která dokázala srazit na kolena i mě jakožto otrlého kurátora podobných prasáren z dob minulého upadajícího socialismu.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]