[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/re/ - Reverse Engineering

Diskuse výsledků výzkumu prováděného zpětným inženýrstvím a poznatky z používání součástek a jiných věcí k účelům, ke kterým nikdy nebyly určeny.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1566171131395-0.png (155.67 KB, 981x738, 109:82, uhs-ii.PNG)

File: 1566171131395-1.png (66.51 KB, 1845x661, 1845:661, rts5249.PNG)

File: 1566171131395-2.pdf (617.74 KB, ALPS-S-A0002441631-1.pdf)

6564776c No.10

Zapojení okopírováno podle nekompletního schematu a vzorku PCBčka z nějakého hnusného NTB od Dellu (typ M3800, P/N desky LS-9941P).
Řadič: Realtek RTS5249 (RTS5249S vypadá že je pinově kompatibilní)
Použitelný konektor: ALPS SCDACA0200
Driver: RtsP2Stor.sys, verze 06/01/2015,10.0.10130.29089 funguje pod XP x64

Řadiče i konektory se dají koupit na Taobao. Existuje i reverzní varianta konektoru, ale neuložil jsem si jaké měla označení (asi se bude jen lišit některé z posledních čísel). Není tam moc co řešit, řadič vytváří sobě i kartě všechny potřebné napájecí napětí ze 3,3 V. Všechny PCI-e páry jsou pojmenovány podle chipsetu (tzn. TX piny na brouku jsou vstupy).

6564776c No.11

File: 1566327378201.png (4.46 MB, 2158x1397, 2158:1397, _DSC2360.png)

Funkční vzorek

6564776c No.12

File: 1567101288366.pdf (97.41 KB, Dell XPS 15 9550 AAM00 LA-….pdf)

Lepší schematická značka a zapojení[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]