[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/e/ - Electronics

Hlavní elektrotechnická diskuse.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1584721100969-0.png (43.52 KB, 893x648, 893:648, xpc3.PNG)

File: 1584721100969-1.png (3.69 MB, 1523x1400, 1523:1400, IMG_9898.png)

File: 1584721100969-2.png (3.51 MB, 1547x1423, 1547:1423, IMG_9899.png)

3cd4d3e7 No.1

Tak se mi povedlo odkouřit paralelní port v dokovačce. Musel jsem rozebrat celou tu šílenou věc a vyměnit v ní Super IO WPCN381U. I rozhodl jsem se proto vyrobit lepší programovací kabel na CPLDčka se kterým se mi to podruhé nestane - nový programátor vychází opět ze známého Parallel Cable III a je dovybaven magnetickou a opto izolací. Stavěl jsem jej z toho co bylo po ruce a neměl jsem žádný použitelný DC-DC měnič, takže jsem jej musel vyskládat z diskrétních součástek. Měnič typu Royer není nijak háklivý na hodnoty součástek, akorát vhodné je namotat trafo na feritové jádro které jde ostře do saturace. Říkal jsem si že odrušovací toroid z nějakého kabelu by mohl být ideální a namotal jsem to na něj. Doporučuju ale radši použít buď hotový DC-DC měnič nebo některý z i-coupler izolátorů který umí napájet druhou půlku.

3cd4d3e7 No.2

File: 1584811550123-0.png (55.55 KB, 1248x652, 312:163, sch.PNG)

File: 1584811550123-1.png (41.37 KB, 572x590, 286:295, 3d.PNG)

File: 1584811550123-2.rar (130.68 KB, xc3i.rar)

Pro nenulový zájem jsem ještě nakreslil normální desku[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]