[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]

/r/ - Retard

Board zabývající se všemi druhy technologické, zelené nebo jiné retardace na kterou chtějí uživatelé z různých příčin poukázat.
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1619623830623-0.png (6.05 MB, 2739x983, 2739:983, bat1.PNG)

File: 1619623830623-1.png (57.02 KB, 1373x833, 1373:833, bat2.PNG)

0bd78d98 No.5Sticky[Reply]

Zaručeně autentická baterka do noťasu
Prodejce: happybt168
Baterka má originální štítek, tak musí být pravá, ne? Ne tak rychle - tento vykurvený podvodník prostě přelepil štítek ze staré origo baterky na fejkovou. Štítek nepasuje do zahloubení v plastovém výlisku a na štítku je výrobce Sony, kdežto firmware se identifikuje jako Sanyo. Kapacita 70.3 Wh vs. 85 na štítku.
Komunikace ve stylu "chrobák na háku":
> Hi, the battery I've received form you is an counterfeit. It's a non-original molding with a sticker from an original battery. The sticker doesn't even fit into the recess. Also sticker says it's made by Sony, but it has Sanyo firmware. It has lower capacity, 70.3 Wh instead of declared 85. I will find out what cells are actually in there when I crack it open, but for now I'm assuming it's filled with some shitty cells from china because it's even lighter than the original. Send me a battery that's actually genuine as you stated in the description if you want to avoid negative comment and chargeback.
< Different production batches have slightly different appearances.
< You can test it first, the battery work well?
> Yes, of course I ran a test in my laptop, see the attached picture in my previous message. It has lower capacity and different manufacturer than the one printed on the sticker. Ergo, it's counterfeit and I want a real one.
< DO you want return it?
> The only way for you to avoid negative comment and chargeback by a bank is to send me a real battery. After I can verify it's genuine and you pay me the postage to send this one back, I'm willing to return it. I would have to check of course what local laws have say about knowingly sending counterfeit item and if our post office offers a service which can send lithium batteries. I will let you know when I receive the real one.
< Thank you.
< Any question, please let me know.

0bd78d98 No.7

File: 1624889725737.png (734.85 KB, 895x608, 895:608, podvodnik.png)

5 FPGAček za hubičku
Prodejce: kkun9118
Dával jsem tomu 50% šanci že dostanu prázdnou obálku. No tak tady ji mám.File: 1666232554805.png (4.41 MB, 1923x1885, 1923:1885, _DSC0836.png)

4f39d73c No.8[Reply]

Copak je tohle?

4f39d73c No.10

File: 1666235962832.jpg (Spoiler Image, 72.04 KB, 733x464, 733:464, 1553714056847.jpg)

Spoiler:
Zkurvená, špinavá, líná a blbá verbež najebala špalíky pro přišrubování takových užitečných vymožeností, jako jsou garnýže, přímo do husích krků kterýma vedly dva plesnivé, hliníkové a občas ohořelé dráty. Nejsou to ojedinělé případy, špalíky byly takto namrdány úplně po celém baráku, což má zajímavé implikace. Buď byl někdo tak prdlý, že si ve všech cca 30 případech nevšiml, že se promrdal špalíkem do elektryky, nebo tahání elektryky a namrdávání špalíků probíhalo souběžně. Co tím myslím? No že bylo tomu xindlu zatěžko mrdat další díry, tak ty špalíky zatloukl do existující drážky s přichyceným krkem a již protaženýma sračkodrátama než ji zaházel. Této teorii svědčí i fakt, že se konzistence omítky kolem špalíků většinou neliší, až na pár míst kde tomu zkurvený zmrd ještě pomohl cementovou maltou abych pak musel rozmrdat půlku zdi než se mi povedlo vyndat ten kentus ven. Jak to zvěrstvo přesně vzniklo se již asi nedozvíme, nicméně se dá zde pozorovat míra mentální retardace (potažmo lemplismu), která dokázala srazit na kolena i mě jakožto otrlého kurátora podobných prasáren z dob minulého upadajícího socialismu.File: 1614647704591.png (109.28 KB, 743x1101, 743:1101, toshiba1.PNG)

900478ce No.2[Reply]

Pročpak s tím krokáčem nejde točit?


File: 1612233273334.png (1.12 MB, 1319x939, 1319:939, potemkin.PNG)

3cd4d3e7 No.1[Reply]Previous [1] Next | Catalog
[ [ e / p / m / re / hw / sw / hm / r ] b ]